วันอาทิตย์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2551

กลอนดอกสร้อย แมวเหมียว

...แมวเหมียว..
แมวเอ๋ยแมวเหมียว
รูปร่างประเปรียวเป็นหนักหนา
ร้องเรียก เหมียว เหมียว เดี๋ยวก็มา
เคล้าแข้งเคล้าขาน่าเอ็นดู
รู้จักเอารักเข้าต่อตั้ง
ค่ำ ค่ำ ซ้ำนั่งระวังหนู
ควรนับว่ามันกตัญญู
คอยดูอย่างไว้ใส่ใจเอย
......
ผู้แต่ง นายทัด เปรียญ

ไม่มีความคิดเห็น:

Custom Search

เกี่ยวกับฉัน

รูปภาพของฉัน
ระยอง, Eastern Seaboard, Thailand
แมวเอ๋ยแมวเหมียว รูปร่างประเปรียวเป็นนักหนา